Slavnostní otevření

Solnička

vstup solná jeskyně

recepce solná jeskyně

přivítání v solné jeskyni

posezení v recepci

slavnostní přestřižení stužky

lehátka v solné jeskyni

prohlídka solné jeskyně

prohlídka solné jeskyně

návštěva solné jeskyně

návštěva solné jeskyně