Angličtina pro děti

V Solničce probíhá výuka ANGLIČTINY pro děti různého věku :

Již sedmým rokem je to “Hravá angličtina”  (skupinová výuka) pro děti různého věku. V letošním školním roce nabízím angličtinu pro 1. – 4. třídu (1 třída = 1 skupina).

Prvňáčci se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka tak, aby pro ně výuka cizího jazyka v 1. třídě byla přirozeným pokračováním nebo opakováním toho, co se již naučily. Se žáky ostatních tříd probíráme to, co se učí ve škole a přidáme vždy i něco navíc.
Angličtina probíhá přímo v solné jeskyni, takže děti spojí pobyt ve zdravém prostředí s hravým učením.
Výuka probíhá ve skupince maximálně 10ti dětí.
Děti potřebují pouze převlečení do solné jeskyně, učebnici Aj (Pracovní sešit), plastové desky na eurofolie s alespoň 5ti kusy fólií na materiály, které budou dostávat, penál a pastelky.

Nabízím bohaté pedagogické zkušenosti s výukou na 1. i 2. stupni ZŠ a s výukou anglického jazyka v MŠ i na obou stupních ZŠ.

Termíny :

Jsou vždy upřesněny během září, začínáme vždy poslední zářijový týden nebo začátkem října, podle potřeb dětí.

Všechny kurzy : max. 10 dětí
Cena : 150, Kč/lekce (pobyt v SJ + AJ)
Délka lekce : 45 minut

Lektorka : Mgr. Libuše Hudečková

Platba :buď jednotlivé lekce, pohodlnější je permanentka na 5, 10 nebo více lekcí, děti pak přijdou jen s kartičkou, na kterou dostanou razítko, což je kontrola pro vás rodiče i pro mě, že děti na anličtině byly a kolikrát.

Co s sebou : náhradní ponožky do solné jeskyně, učebnici Aj/pracovní sešit Aj (pokud je), penál s pastelkami, rychlovazač (plastové desky na eurofolie) + alespoň 5 fólií, druháci, třeťáci a čtvrťáci si přinesou ještě linkovaný sešit A5

V Solničce (v místnosti recepce) probíhá také VÝUKA ANGLICKÉHO a  ČESKÉHO JAZYKA, nově i RUSKÉHO JAZYKA pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Výuka je individuální, v termínu a v čase, na kterém se domluvíme. Na hodině procvičíme učivo ze školy a přidáme ještě něco navíc. Výuka se odvíjí od znalostí dítěte, s šikovnými dětmi je možno pracovat na rozvíjení jazykových dovedností nad rámec školního učiva. Tuto výuku je možno pojmout také jako doučování.
Délka jedné hodiny je 45 minut, cena 150,-Kč/dítě. V případě zájmu může probíhat i ve dvojici.

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU!

Přihlášky a informace na recepci SOLNIČKY, na tel. : 721746744 nebo mailem na : info@solnicka.com